O nás

Počiatky firmy Poistná udalosť s.r.o. možno datovať do roku 2000, kedy majiteľ a konateľ firmy ešte pod iným obchodným menom začal realizovať opravy motorových vozidiel (po predchádzajúcom osemročnom pôsobení v poisťovni – na oddelení likvidácie poistných udalostí v pracovnej pozícii likvidátor poistných udalostí). V rámci opráv vozidiel svojim klientom zabezpečoval aj náhradnú dopravu a administratívne riešenie ich poistnej udalosti v poisťovni.

Na základe praktických skúseností a vysokoškolského vzdelania v odbore POISŤOVNÍCTVO a nadväzne aj v odbore PRÁVO však dospel k presvedčeniu, že bez kvalitatívneho posunu ďalej, ako aj rozšírenia služieb o služby advokátov a súdnych znalcov toto podnikanie nedostatočne pokrýva jeden z kľúčových problémov a to rovnocennú komunikáciu s poisťovňou.

Vznik firmy Poistná udalosť s.r.o. preto možno charakterizovať ako úspešné zavŕšenie snahy o vybudovanie špecializovanej spoločnosti na pomoc poškodeným pri dopravných nehodách. Ambíciou firmy je komplexne zastrešiť všetky potreby poškodených a zároveň vyrovnať nevyvážené a slabšie postavenie poškodeného voči výrazne dominujúcej poisťovni.

Poistná udalosť s.r.o. svojim klientom v súčasnosti dokáže ponúknuť komplexné riešenie ich poistnej udalosti:

bezplatné poradenstvo a administratívne úkony v mene klienta v poisťovni,poskytnutie náhradného vozidla počas opravy ako súčasti náhrady škody,opravu vozidla v klientom zvolenom servise (alebo doriešenie totálnej škody),doriešenie poistného plnenia z poisťovne právnym zástupcom.


V prípade ak sa likvidáciu poistnej udalosti nepodarí uzavrieť štandartným postupom, dokážeme dotiahnuť jej doriešenie súdnou cestou pomocou advokátov a súdnych znalcov. V neposlednom rade existuje možnosť odkúpenia pohľadávky klienta voči poisťovni našou spoločnosťou.

Postavenie poškodených voči poisťovniam je v neprospech poškodenej strany. Bez primeraných odborných a právnych vedomostí je možné tento stav zvrátiť iba so silným partnerom. Firma Poistná udalosť s.r.o. je preto pripravená postaviť sa na Vašu stranu.NAŠE SLUŽBY

no image Náhradné vozidlo

Požičanie našich náhradných vozidiel poškodeným účastníkom dopravných nehôd ... viac tu

 

no image Poradenstvo a asistencia

Nemáte čas a nervy behať po poisťovniach? Chcete aby poisťovňa poslala peniaze priamo autoservisu? Všetko vybavíme za Vás ... viac tu

 

no image Oprava vozidla a "totálka"

Autorizovaný alebo neautorizovaný servis? Kto opraví Vaše auto rozhodnete Vy ... viac tu

 

no image Právne zastúpenie

Ste rovnocenný partner poisťovne pri uplatňovaní Vášho nároku na náhradu škody ? S nami Vás o nič neukrátia... viac tu