Náhradné vozidlo

Ak ste na svojom aute závislý (ako podnikateľský subjekt, alebo ako súkromná osoba) ste nútený pri poistnej udalosti na Vašom vozidle hľadať odpoveď na nasledovnú otázku:

„Čím budem jazdiť počas doby opravy a vybavenia poistnej udalosti na mojom poškodenom vozidle?“
Odpoveď je jednoduchá: Na náhradnom vozidle od spoločnosti Poistná udalosť s.r.o.!

Stali ste sa účastníkom dopravnej nehody, ktorú ste nezavinili. Nedoplácajte na to! Do pozície poškodeného ste sa predsa nedostali vlastnou vinou. Požiadajte firmu Poistná udalosť s.r.o. o požičanie náhradného vozidla v rámci náhrady škody. My Vám takéto náhradné vozidlo poskytneme.

Požičiame Vám náhradné vozidlo ako súčasť náhrady škody! Ako je to vôbec možné?

Už aj na Slovensku je úplne bežné, že poisťovňa môže poslať peniaze za opravu Vášho poškodeného auta priamo do servisu, ktorý Vám auto opravuje. Rovnakým spôsobom ako zaplatí poisťovňa servisu za opravu, môže zaplatiť aj nám za náhradné vozidlo.
Naša spoločnosť zabezpečuje poradenstvo, asistenciu a právne zastúpenie najmä poškodených pri dopravných nehodách a preto vieme, za akých podmienok poisťovňa akceptuje požičanie náhradného vozidla ako súčasti náhrady škody a túto škodu nahradí.

Nenechajte sa zmiasť prípadným tvrdením poisťovní, ktoré sa Vám prostredníctvom svojich zamestnancov snažia skomplikovať a odoprieť Váš nárok na náhradné vozidlo s cieľom ušetrenia peňazí poisťovne. Poisťovňa sa ako každá iná spoločnosť snaží o tvorbu zisku. Nie je preto v jej záujme upozorňovať Vás na všetky Vaše nároky, ktoré pre poisťovňu znamenajú akurát tak ďalšie výdavky.
Mýtus poisťovní o tom, že náhradné vozidlo má odstrániť, eventuálne znížiť možný ušlý zisk nie je pravdivý. Tak isto nie je pravdivé ani tvrdenie, že na náhradné vozidlo majú nárok iba poškodení podnikatelia a aj to nie všetci. Spoločnosť Poistná udalosť s.r.o. Vám rada poskytne náhradné vozidlo a to bez ohľadu na to, či používate Vaše poškodené vozidlo na súkromné alebo podnikateľské účely.
Práve pre horeuvedené dôvody, k nášmu náhradnému vozidlu zabezpečuje naša spoločnosť automaticky doplnkovú právnu službu. Úlohou tejto služby je zabezpečiť akceptáciu náhradného vozidla, ako súčasti náhrady škody poisťovňou.

Náhradné vozidlo Vám požičiame v týchto prípadoch:

 • Vaše auto je v autoservise
  náhradné vozidlo Vám požičiame až do doby vystavenia faktúry za opravu, resp. do doby vystavenia krycieho listu poisťovne za opravu Vášho vozidla, maximálne však na dobu počas ktorej trvá nutnosť a účelnosť jeho požičania
 • Poisťovňa rieši poškodenie Vášho auta ako totálnu škodu
  náhradné vozidlo Vám požičiame až do doby kedy Vám poisťovňa nezaplatí poistné plnenie, alebo do doby kým si neobstaráte nové vozidlo – podľa toho čo nastane skôr, maximálne však na dobu počas ktorej trvá nutnosť a účelnosť jeho požičania
 • Auto si opravujete svojpomocne (alebo ho neopravujete vôbec), t.j. nedávate do poisťovni účty za opravu
  náhradné vozidlo Vám požičiame na dobu primeranú potrebnej dĺžky opravy Vášho vozidla, spravidla určenej kalkulačným programom na opravu áut, maximálne však na dobu počas ktorej trvá nutnosť a účelnosť jeho požičania

Náhradné vozidlo Vám vieme požičať kedykoľvek počas riešenia Vašej poistnej udalosti:
- aj vtedy ak ste už sami nahlásili udalosť poisťovni,
- aj vtedy ak sa opravu Vášho poškodeného auta rozhodnete riešiť bez nás,
- aj vtedy ak Vaše auto už nejaký servis opravuje,
- aj vtedy ak sa opravu Vášho auta rozhodnete nerealizovať vôbec,
- aj vtedy ak máte na Vašom aute totálnu škodu.

Aké motorové vozidlo Vám požičiame:
Požičiame Vám náhradné vozidlo rovnakej kategórie ako je Vaše poškodené vozidlo. Disponujeme vozidlami všetkých kategórii:

 • nižšia trieda (napr. Suzuki Swift)
 • stredná trieda (napr. Kia ceed)
 • vyššia trieda (napr. Audi A4)
 • luxusné limuzíny (napr. Audi A6)
 • SUV (napr. Toyota RAV4)
 • dodávky malé / veľké (napr. Citroen Berlingo, Fiat Ducato)

O aktuálne dostupnom type vozidla v danej kategórii sa informujte na našej e-mailovej adrese info@poistna-udalost.sk

Koľko Vás to bude stáť:
V súčinnosti s poškodeným zabezpečíme, aby požičanie náhradného vozidla bolo akceptované poisťovňou ako súčasť náhrady škody. Tým že náhradné vozidlo bude považované za súčasť náhrady škody, cena za jeho požičanie od spoločnosti Poistná udalosť s.r.o. ide na ťarchu povinne zmluvného poistenia (PZP) vinníka nehody. Požičanie náhradného vozidla teda v konečnom dôsledku preplatí poisťovňa, pričom poškodený v konečnom dôsledku zo svojho znáša iba tie náklady, ktoré by ináč vynaložil na prevádzku svojho auta, ak by nebolo poškodené.

Využite ako súčasť náhrady škody naše náhradné vozidlo a právny servis s tým spojený. Neváhajte a kontaktujte nás. Môžete tým iba získať a nič Vás to nestojí.

Chcete ďalšie informácie k náhradnému vozidlu?

viac tuNAŠE SLUŽBY

no image Náhradné vozidlo

Požičanie našich náhradných vozidiel poškodeným účastníkom dopravných nehôd ... viac tu

 

no image Poradenstvo a asistencia

Nemáte čas a nervy behať po poisťovniach? Chcete aby poisťovňa poslala peniaze priamo autoservisu? Všetko vybavíme za Vás ... viac tu

 

no image Oprava vozidla a "totálka"

Autorizovaný alebo neautorizovaný servis? Kto opraví Vaše auto rozhodnete Vy ... viac tu

 

no image Právne zastúpenie

Ste rovnocenný partner poisťovne pri uplatňovaní Vášho nároku na náhradu škody ? S nami Vás o nič neukrátia... viac tu