Postup pri nehode

Na situáciu že môžete mať dopravnú nehodu je dobré myslieť vopred a mať v aute „Správu o nehode“, ktorá môže pri menších škodách na vozidle nahradiť policajný záznam o nehode. Miesto nehody neopúšťajte pokiaľ nemáte vyplnenú „Správu o nehode“ alebo pokiaľ nehoda nebola riešená policajným záznamom. Toto odporúčanie našej spoločnosti je od 1.6.2010 nahradené zákonom, ktorý takúto povinnosť uložil účastníkom nehody.

Ak „Správu o nehode“ spíšu a podpíšu obaja účastníci dopravnej nehody, t.j. vinník aj poškodený vyrieši sa tým okrem iného aj to že:

 • nemusíte čakať na príchod a šetrenie polície
 • nikto nemôže na druhý deň tvrdiť že nehoda sa stala ináč
 • vinník má doklad o tom že poskytol svoje údaje a že napr. z miesta nehody neušiel
 • poškodený má doklad, ktorým vie preukázať vzniknutý rozsah poškodenia a svoje nároky


Formulár „Správy o nehode“ Vám poskytne zadarmo Vaša poisťovňa. Nech ste však poistený u ktorejkoľvek poisťovni odporúčame Vám použiť takú “Správu o nehode“ ktorá obsahuje označenie vinníka nehody, napr. tlačivo “Správa o nehode” z poisťovne Allianz SP. Táto „Správa o nehode“ je dobre spracovaná a je voľne dostupná na každej pobočke Allianz SP. Hlavný dôvod prečo odporúčame tlačivo konkrétnej poisťovne je, že na rozdiel od „Správ o nehode“ z niektorých iných poisťovní obsahuje:

riadok č. 15 – označenie vodiča ktorý zavinil nehodu

Vyplnením tohto riadku ihneď pri nehode sa totiž jasne označí vinník nehody. Tým sa odstránia ďalšie diskusie (ktoré môžu vyvstať v nasledujúcich dňoch) o tom, kto bol vlastne vinníkom nehody. Okrem toho je táto „Správa o nehode“ samoprepisovacia a štvorjazyčná, čiže použiteľná aj pri nehode s cudzincom. Celkovo obsahuje 5 samoprepisovacích formulárov obsahovo zhodných avšak jazykovo odlišných (slovensky-2x, nemecky-1x, anglicky-1x, francúzsky-1x)

Vyplnením „Správy o nehode“ sa môže celá Vaša starosť s poistnou udalosťou skončiť. Stačí ak kontaktujete našu spoločnosť ( Poistná udalosť s.r.o. , ., info@poistna-udalost.sk ) a o ostatné sa postará naša firma.

SPRÁVA O NEHODEstiahnite si tu

VZOR SPRÁVY O NEHODEstiahnite si tu

Chcete detailné informácie o jednotlivých krokoch bezprostredne po vzniku dopravnej nehody?
Bezprostredne po kolízii zistite situáciu na mieste nehody a nadviažte komunikáciu s účastníkmi dopravnej nehody. V prvom rade skontrolujte, že či niekto z účastníkov dopravnej nehody nie je zranený (ak áno poskytnite prvú pomoc a privolajte záchrannú službu ) alebo, či nehrozí bezprostredná hrozba zranenia, poškodenia majetku alebo znečistenia životného prostredia. Následne podľa potreby kontaktujte príslušné zložky integrovaného záchranného systému na čísle 112.

Políciu je nutné privolať v nasledujúcich prípadoch:

 • ak došlo k usmrteniu alebo zraneniu osoby,
 • ak došlo k poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia (napr. poškodeného dopravného značenia, verejného osvetlenia)
 • ak bola škoda spôsobená tretej osobe (poškodená budova alebo jej súčasť)
 • ak došlo k úniku nebezpečných látok,
 • ak je sporné určiť vinníka alebo vinník nechce uznať svoju vinu
 • ak škoda prevyšuje 1,5-násobok väčšej škody, podľa trestného zákona (v čase uvedenia zákona do praxe cca. 4.000,- Eur /120.000,-Sk) alebo škodu nevieme určiť,
 • ak je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky,
 • ak je nehoda v zahraničí


Úradné zistenie vinníka nehody podstatne uľahčí a urýchli postup pri likvidácii poistnej udalosti. Pri privolaní polície ku škodovej udalosti alebo dopravnej nehode sa vinník nevyhne pokute. Ak by aj polícia po telefonáte usúdila, že sa nejedná o dopravnú nehodu alebo iba o škodovú udalosť, tento hovor je zaznamenaný na polícii a poisťovňa Vám nemôže krátiť poistné plnenie v sporných prípadoch z dôvodu nekontaktovania polície.

Ak nehodu nerieši polícia spísaním policajného záznamu vypíšte s druhým účastníkom dopravnej nehody „Správu o nehode“. Správa obsahuje dve kópie v slovenskom jazyku – jedna pre vinníka nehody, druhá pre poškodeného.

Kontaktujte firmu Poistná udalosť s.r.o. (., info@poistna-udalost.sk). Opíšte nám vznik dopravnej nehody a viditeľný rozsah škody na vozidle. Postaráme sa o zvyšok, príp. Vám poradíme čo ďalej.NAŠE SLUŽBY

no image Náhradné vozidlo

Požičanie našich náhradných vozidiel poškodeným účastníkom dopravných nehôd ... viac tu

 

no image Poradenstvo a asistencia

Nemáte čas a nervy behať po poisťovniach? Chcete aby poisťovňa poslala peniaze priamo autoservisu? Všetko vybavíme za Vás ... viac tu

 

no image Oprava vozidla a "totálka"

Autorizovaný alebo neautorizovaný servis? Kto opraví Vaše auto rozhodnete Vy ... viac tu

 

no image Právne zastúpenie

Ste rovnocenný partner poisťovne pri uplatňovaní Vášho nároku na náhradu škody ? S nami Vás o nič neukrátia... viac tu