Súvislosti

Aké typy poistných udalostí spoločnosť Poistná udalosť s.r.o. rieši?

Spoločnosť Poistná udalosť s.r.o. sa špecializuje predovšetkým na riešenie náhrady škody pri poistných udalostiach na motorových vozidlách – z povinne zmluvného poistenia (PZP) ako aj havarijného poistenia (Kasko).

V prípade záujmu zo strany klientov však spoločnosť Poistná udalosť s.r.o. dokáže po dohode pomôcť aj s riešením iných typov poistných udalostí neživotného poistenia (na nehnuteľnostiach, zo zodpovednosti a podobne).

Ako je možné, že služby Poistnej udalosti s.r.o. sú zadarmo?

Cieľom spoločnosti Poistná udalosť s.r.o je priniesť novú kultúru pri službách spojených s riešením poistných udalostí. Poškodeným pri dopravných nehodách, ktorí častokrát ani nevedia ako postupovať, chceme predovšetkým pomôcť.

Poškodený je pri uplatňovaní svojich nárokov na náhradu škody takmer vždy osamotený a vo výrazne slabšom postavení ako poisťovňa. Navyše je často aj neznalý svojich práv. Poisťovňa je naopak na poškodeného pripravená s množstvom likvidátorov, právnikov a iných zamestnancov, ktorí hľadajú možnosti ako zaplatiť za vzniknutú škodu čo najmenej peňazí.

Poškodený musí aktívne vykonať celý rad činností, aby dostal zaplatené – škodu administratívne a časovo riešiť, zaplatiť odstránenie poškodení a pod. Poisťovňa len pasívne čaká, čo všetko si poškodený uplatní, ako to vydokladuje a potom sa rozhodne, čo poškodenému zaplatí. Komplikácie a časová či vedomostná náročnosťou pri likvidácii poistnej udalosti majú odradiť poškodených od uplatnenia čo najväčšieho počtu ich nárokov.

Ak „náhodou“ poisťovňa poškodenému nezaplatí tak, ako by mala (t.j. v zmysle poistnej zmluvy, či zákona) nehrozí jej za to žiadny trestnoprávny postih, nepríde o licenciu, nedostane pokutu a ani nemusí zaplatiť poškodenému za trest viacej peňazí. Nič ju teda nemotivuje k tomu, aby sa jej takéto „omyly“ nestávali príliš často. Práve naopak, poisťovňa má k takýmto “omylom” prirodzený sklon, pretože práve takto dokáže „ušetriť“ obrovské peniaze. Neexistencia primerane tvrdých sankcii tak intenzitu „omylov“ iba podporuje.

Spoločnosť Poistná udalosť s.r.o. nechce, aby poškodenému nedostatok jeho času či finančných prostriedkov, nevedomosť alebo iné dôvody spôsobili to, že v ťažkej životnej situácii podľahne tlaku poisťovne a nevyužije všetko to, na čo má podľa poistnej zmluvy, či zákona nárok. Nechceme poškodenému iba predať spoplatnenú službu a ďalej sa nestarať, či túto službu dostane z poisťovne preplatenú. Práve naopak, chceme poškodenému čo najviac pomôcť a to tak, aby bol odškodnený v čo najväčšom rozsahu.

Spoločnosť Poistná udalosť s.r.o. sa preto rozhodla poškodeným čo najviac výjsť v ústrety a poskytnúť im svoje služby „zadarmo“! To však neznamená, že tieto služby nič nestoja. Znamená to iba toľko, že za poskytnuté služby poškodený nemusí platiť vopred, resp. ihneď po ich využití, ale má možnosť tieto služby uhradiť až po zlikvidovaní udalosti poisťovňou. Poškodený má tak možnosť získať služby spoločnosti Poistná udalosť s.r.o. de facto zadarmo, pretože v konečnom dôsledku ho to nič nestojí. V prípade obštrukcii či dopytu zo strany poisťovne, alebo súdneho sporu, však poškodený musí bezodkladne a preukazateľne poskytnúť súčinnosť, resp. konať pri uplatňovaní vznesených nárokov (napr. vo forme preukázania vzniku škody pri požičaní náhradného vozidla).

Na záver treba ešte dodať, že v žiadnom prípade z tohto dôvodu poškodenému nebude zaplatené menej za opravu jeho auta (ide o častý predmet otázok poškodených). Práve naopak, poškodený s pomocou spoločnosti Poistná udalosť s.r.o. dostane vždy zaplatené tak, ako má nárok!

Zaujímavosť – neoprávnený odťah motorového vozidla mestskou políciou

Ak Vám policajti odtiahnu auto, neznamená to automaticky, že si počínajú v súlade so zákonom. Ak viete ako sa brániť, nemusíte za odťah zaplatiť a ešte sa Vám policajti aj ospravedlnia.

Oznámenie o vybavení sťažnosti

 

Články v príprave:

  • Štatistika neoprávnených krátení
  • Prečo sú skoro všetky služby spoplatnené
  • Poistná udalosť s.r.o. rieši iba…
  • Čoho sa vyvarovať tesne po dopravnej nehode
  • Aký je rozdiel medzi autorizovaným a neautorizovaným servisom
  • Mám škodu na zdraví
  • Vznikol mi ušlý zisk
  • Vinník nehody udalosť nenahlásil
  • Vinník nehody nemá uzavretú poistku
  • Prečo poisťovne málo platia


NAŠE SLUŽBY

no image Náhradné vozidlo

Požičanie našich náhradných vozidiel poškodeným účastníkom dopravných nehôd ... viac tu

 

no image Poradenstvo a asistencia

Nemáte čas a nervy behať po poisťovniach? Chcete aby poisťovňa poslala peniaze priamo autoservisu? Všetko vybavíme za Vás ... viac tu

 

no image Oprava vozidla a "totálka"

Autorizovaný alebo neautorizovaný servis? Kto opraví Vaše auto rozhodnete Vy ... viac tu

 

no image Právne zastúpenie

Ste rovnocenný partner poisťovne pri uplatňovaní Vášho nároku na náhradu škody ? S nami Vás o nič neukrátia... viac tu