Právne zastúpenie


Predtým než sa sami vyberiete do poisťovne riešiť Vašu poistnú udalosť skúste si položiť nasledovné otázky:

  1. Viem na čo všetko mám vlastne nárok a určite sa na nič nezabudlo?
  2. Viem aké podmienky musím splniť, aby ma odškodnili v celom rozsahu a v plnej výške?
  3. Dokážem sám z poisťovne vymôcť všetky moje oprávnené nároky?
  4. Dokážem sám posúdiť či je výpočet náhrady škody poisťovne správny?
  5. Dokážem sám vecnými argumentmi zdôvodniť nesprávnosť výpočtu poisťovne?


Toto sú len niektoré z problémov, ktoré Vás čakajú pri komunikácii s poisťovňou. Je skoro pravidlom, že klient poisťovne je na konci riešenia jeho poistnej udalosti nespokojný s plnením poisťovne a cíti sa ukrivdený. Nedokáže však ďalej bojovať za dosiahnutie svojich práv a preto sa uspokojí s tým čo dostal vyplatené. Nič iné mu ani neostáva, pretože na konci riešenia svojej poistnej udalosti už len veľmi ťažko nájde niekoho, kto by mu pomohol.

Poisťovňa je firma ako každá iná v tom, že jej cieľom je produkovať zisk. Na jednej strane má príjem z poistného na strane druhej vypláca škody. Rozdiel je zisk poisťovne.

Poisťovňa však sama stanovuje rozsah poškodenia a sama počíta výšku náhrady škody. Čo myslíte, postupuje objektívne? Myslíte si že Vám vyplatí všetko čo vyplatiť má? Alebo sa naopak snaží vyplatiť čo najmenej peňazí a to tak, že náhradu škody kráti podľa toho, ako jej to druhá strana (čiže Vy) dovolí?

Postavenie poškodeného je vo vzťahu voči výrazne dominujúcej poisťovni viac ako nevyvážené. Ak chcete mať zaplatené všetko na čo máte nárok odporúčame Vám nájsť si partnera, ktorý Vám to dokáže zabezpečiť. Firma Poistná udalosť s.r.o. chráni záujmy klientov poisťovní. Firma Poistná udalosť s.r.o. nepracuje pre poisťovne, od poisťovní nemá žiadne provízie ani nič podobné a preto nie je od poisťovní nijako závislá – je to ideálny partner pre Vás.

Bez dostatočného odborného a právneho zázemia, ktoré Vám firma Poistná udalosť s.r.o. dokáže ponúknuť, budete ľahkým sústom pre likvidátorov a právnikov poisťovní. Základný predpoklad dosiahnutia odškodnenia v celom rozsahu a v plnej výške je nechodiť do poisťovne sám, ale nechať namiesto seba konať odborne spôsobilú osobu. Naši právnici, advokáti a súdny znalci sú toho zárukou.

Využite ako súčasť náhrady škody naše náhradné vozidlo a právny servis s tým spojený. Neváhajte a kontaktujte nás. Môžete tým iba získať a takmer nič Vás to nestojí.

Chcete ďalšie informácie k právnemu zastúpeniu?

viac tuNAŠE SLUŽBY

no image Náhradné vozidlo

Požičanie našich náhradných vozidiel poškodeným účastníkom dopravných nehôd ... viac tu

 

no image Poradenstvo a asistencia

Nemáte čas a nervy behať po poisťovniach? Chcete aby poisťovňa poslala peniaze priamo autoservisu? Všetko vybavíme za Vás ... viac tu

 

no image Oprava vozidla a "totálka"

Autorizovaný alebo neautorizovaný servis? Kto opraví Vaše auto rozhodnete Vy ... viac tu

 

no image Právne zastúpenie

Ste rovnocenný partner poisťovne pri uplatňovaní Vášho nároku na náhradu škody ? S nami Vás o nič neukrátia... viac tu