Obchodné meno a sídlo: 
Poistná udalosť s.r.o.
Sabinovská 11
821 03 Bratislava

Kontaktná osoba:
Mgr. Ing. Rastislav Valkovič

Telefón:

+421 903 424 014

Email:

info@poistna-udalost.sk

IČO: 45 474 231
DIČ: 202 3013 036
Registrácia: OS BA I, odd: Sro, vl.č. 64391/B