Ste rovnocenný partner poisťovne?

Predtým než sa sami vyberiete do poisťovne riešiť vašu poistnú udalosť či reklamovať v poisťovni znížené alebo dokonca odmietnuté poistné plnenie skúste si položiť nasledovné otázky:

1. Viem na čo všetko mám vlastne nárok a určite sa na nič nezabudlo?

2. Viem aké podmienky musím splniť, aby ma odškodnili v celom rozsahu a v plnej výške?

3. Dokážem byť v konfrontácii s poisťovňou jej rovnocenným partnerom?

4. Dokážem sám z poisťovne vymôcť všetky moje oprávnené nároky?

5. Dokážem si sám vydobyť poistné plnenie na hornej hranici možností?

6. Dokážem sám posúdiť či je výpočet náhrady škody od poisťovne správny?

7. Dokážem sám vecnými argumentmi zdôvodniť nesprávnosť výpočtu poisťovne?

8. Dokážem sám vymôcť doplatok pri zníženom či odmietnutom poistnom plnení?

Toto sú len niektoré z problémov, ktoré vás čakajú pri komunikácii s poisťovňou. Je skoro pravidlom, že klient poisťovne je na konci riešenia jeho poistnej udalosti nespokojný s plnením poisťovne a cíti sa ukrivdený. Často však nedokáže ďalej bojovať za dosiahnutie svojich práv a preto sa uspokojí s tým čo dostal vyplatené. Nič iné mu ani neostáva, pretože na konci riešenia svojej poistnej udalosti už len veľmi ťažko nájde niekoho, kto by mu zmysluplne pomohol.

Poisťovňa je firma ako každá iná v tom, že jej cieľom je produkovať zisk. Na jednej strane má príjem z poistného, na strane druhej vypláca škody. Rozdiel je zisk poisťovne.

Poisťovňa však sama stanovuje rozsah poškodenia a sama počíta výšku náhrady škody. Čo myslíte, postupuje objektívne? Myslíte si že vám bez problémov vyplatí všetko čo vyplatiť má? Alebo sa naopak snaží vyplatiť čo najmenej peňazí a to tak, že náhradu škody kráti podľa toho, ako jej to druhá strana (čiže vy) dovolí?

Postavenie poškodeného je vo vzťahu voči výrazne dominujúcej poisťovni viac ako nevyvážené a navyše poisťovňa má prirodzený sklon využiť každú možnosť na to, aby platila čo najmenej či neplatila vôbec. Ak chcete mať zaplatené všetko na čo máte nárok, odporúčame vám nájsť si partnera, ktorý vám to dokáže zabezpečiť. Spoločnosť Poistná udalosť s.r.o. nepracuje pre poisťovne a proti nim, nemá od poisťovní žiadne provízie ani nič podobné a keďže nie je od poisťovní nijako závislá vie dostatočne tvrdo a nekompromisne hájiť a chrániť záujmy klientov poisťovní.

Bez dostatočného odborného a právneho zázemia budete ľahkým sústom pre tímy likvidátorov a právnikov poisťovní, ktorí ako zamestnanci poisťovne obhajujú záujmy poisťovne. Nevytvorte si vlastnou nevedomosťou, nedôslednosťou či ľahkovážnosťou pri uplatňovaní vašich nárokov taký stav, ktorý môže mať aj odborník problém neskôr zvrátiť. Môže sa totiž ľahko stať, že po vlastnej negatívnej skúsenosti sa zaradíte do dlhého zoznamu nespokojných klientov poisťovní. Základný predpoklad dosiahnutia odškodnenia v celom rozsahu a v plnej výške je nechodiť do poisťovne sám, ale nechať namiesto seba konať odborne spôsobilú osobu.

Využite ako súčasť náhrady škody naše náhradné vozidlo a právny servis s tým spojený. Využite naše služby aj pri uplatňovaní všetkých vašich oprávnených nárokov, či pri vymáhaní znížených alebo odmietnutých poistných plnení.

Neváhajte a kontaktujte nás ihneď. BEZPLATNÁ konzultácia je u nás úplná samozrejmosť. Môžete tým iba získať a telefonický hovor či e-mailová správa vás v zásade nič nestoja.