Ako po dopravnej nehode opraviť nabúrané auto? Ako získať náhradné auto ZADARMO? Ako postupovať ak hrozí totálna škoda? Ako neprerobiť ak totálna škoda skutočne vznikla?

Požičanie náhradného vozidla od nás nie je podmienené výberom konkrétneho autoservisu. Záleží iba na vás kam si dáte vaše auto opravovať. Náhradné vozidlo ako súčasť náhrady škody vám vieme poskytnúť aj vtedy, ak sa škodu na vozidle rozhodnete neopravovať alebo máte na vašom aute totálnu škodu. Viac o požičaní náhradného auta sa môžete dozvedieť v časti Náhradné vozidlo, viac o totálnej škode sa môžete dozvedieť nielen v ďalšom texte, ale hlavne v časti Totálna škoda.

Spôsob riešenia vašej poistnej udalosti vám doporučujeme dobre zvážiť. Najmä pri uplatnení škody z povinne zmluvného poistenia (PZP) často vzniká množstvo poisťovňou nepriznaných položiek a preto, ak nechcete byť po skončení likvidácie poistnej udalosti nepríjemne zaskočení, treba pri riešení vašej škodovej udalosti prihliadať a rôzne možné „finty“ poisťovne, napr. na možnosť zrážky tzv. amortizácie, zrážky za údajne nesúvisiace položky, údajne nadhodnotenú cenu opravy, údajne nekorešpondujúce poškodenia či rôzne iné neuralgické záležitosti.

Rovnako tak tomu je aj v súvislosti s ekonomickou opraviteľnosťou poškodeného auta, pretože v dnešnej dobe vám z poškodeného auta poisťovne dokážu hravo urobiť tzv. „totálku“. V tomto kontexte je však dobré vedieť to, že nie každá poisťovňou vyhlásená „totálka“ je v skutočnosti naozaj totálna  škoda. Voči  všetkým  postupom  poisťovne,  aj  voči  poisťovňou  vyhlásenej  „totálke“,  sa  dá  úspešne  brániť (treba však vedieť ako na to).

Nie je možné paušálne hovoriť, že najvhodnejší servis je ten či onen, alebo že najlepší spôsob riešenia poistnej udalosti je taký či onaký. Pri škodovej udalosti po dopravnej nehode je voľbu vhodného autoservisu, ako aj spôsob riešenia poistnej udalosti, vhodné podriadiť množstvu konkrétnych faktorov, ktoré sa na prvý pohľad môžu javiť ako úplne nepodstatné veci.

Napriek tomu, že amortizáciu poisťovne v dnešnej dobe už neodpočítavajú tak masívne ako tomu bolo v minulosti, aj dnes je množstvo prípadov kde poisťovne amortizáciu odpočítajú. Mnohí poškodení sú preto prekvapení, keď zrazu musia riešiť poisťovňou odpočítanú amortizáciu. A argument, že dnes už predsa poisťovne amortizáciu neodpočítavajú vám vôbec nepomôže. Amortizácia má za následok vyplatenie menšej sumy ako je suma na faktúre za opravu auta. Amortizácia vzniká spravidla pri starších vozidlách (približne od 5 rokov veku auta) a poškodený ju musí doplatiť z vlastného aj napriek tomu, že dopravnú nehodu nezavinil.

Amortizácia je čiastka, ktorá predstavuje sumu o ktorú sa vozidlo svojou opravou zhodnotilo (napríklad starý blatník vám pri oprave bude vymenený za blatník nový) a na jej zrazenie má poisťovňa zákonný nárok. Aká vysoká by takáto amortizácia mala byť sa dá vypočítať ešte pred opravou auta. Laik to však nedokáže a preto vám po posúdení „hrozby“ amortizácie vieme odporučiť vhodný autoservis či spôsob opravy. A ako to pri poisťovni niekedy chodí, tak v záujme poskytnutia čo najnižšieho poistného plnenia, odpočítanie amortizácie poisťovňou nie je v mnohých prípadoch oprávnené, alebo nebýva odpočítané v správnej výške.

Skutočnosť o ktorej však mnohí poškodení ani nevedia je taká, že rovnako ako môže prísť k zhodnoteniu vozidla opravou (vtedy sa odpočítava amortizácia), môže prísť opravou aj k znehodnoteniu vozidla opravou. Tým nemyslíme nekvalitne vykonanú opravu, ale existenciu opravy ako takej a jej vplyv na hodnotu vozidla. K znehodnoteniu opravou dochádza spravidla pri novších vozidlách. Vtedy má poškodený nárok na náhradu škody nielen za opravu, ale aj za takéto znehodnotenie (má nárok na viac peňazí ako zaplatil za opravu auta). Paradox však je, že tak automaticky ako poisťovne počítajú zhodnotenie (amortizáciu) nepočítajú aj znehodnotenie na ktoré sa často z ich strany „zabúda“.

Ďalšie hroziace problémy ako údajne nesúvisiace položky, údajne nadhodnotená cena opravy, údajne nekorešpondujúci rozsah poškodenia či rôzne iné neuralgické záležitosti, ktoré pri likvidácii vašej poistnej udalosti môžu v poisťovni vzniknúť, nie je možné vo všeobecnosti a v skratke opísať pričom pri riešení takýchto záležitostí si poškodený takmer vždy nevystačí sám a k pozitívnemu vyriešeniu veci potrebuje skutočne odbornú pomoc.

Ak škodu uplatňujete z havarijného poistenia (Kasko), tak  totálna škoda je takisto veľmi častý problém a navyše v tomto druhu poistenia veľmi často vznikajú aj iné problémy, napríklad v súvislosti so znížením poistného plnenia z dôvodu „porušenia“ podmienok zmluvy.

Problém tzv. totálnej škody je riešiteľný (treba len vedieť ako na to) a o finančnú sumu predstavujúcu amortizáciu či zníženie plnenia pre údajne nadhodnotenú cenu opravy či „porušenie“ podmienok zmluvy nemusíte tiež prísť. Dokonca ešte aj spoluúčasť sa dá niekedy vyriešiť tak, že o ňu motorista nepríde. Spolupracujeme s autorizovanými aj neautorizovanými autoservismi všetkých značiek a opravu vozidla vám preto vieme BEZPLATNE zorganizovať. Navyše tým môžete získať zľavy z opravy či iné finančné bonusy a výhody (získavate ich vy a nie poisťovňa).

Stačí zvoliť optimálny postup riešenia vašej poistnej udalosti a výber vhodného autoservisu. Firma Poistná udalosť s.r.o. vám s tým pomôže! Zhodnotíme ako je to s hrozbou tzv. „totálky“ a ak je to možné, tak vám zorganizujeme opravu vozidla s výhodami. ZĽAVU , príp. iný BONUS, ktorý tým môžete získať sa prejaví vo forme nulovej spoluúčasti či nižšieho alebo dokonca žiadneho doplatku z vašej strany. Rovnako zabezpečíme aj tzv. „krycí list“, t.j. úhradu peňazí z poisťovne priamo na účet autoservisu. Prinášame vám riešenia kedy sa o nič nemusíte starať, míňať svoj drahocenný čas a ničiť si nervy.

Využite ako súčasť náhrady škody naše náhradné vozidlo a BEZPLATNE sa poraďte čo robiť s vašou „opravou“. Neváhajte a kontaktujte nás. Môžete tým iba získať a nič vás to nestojí.