Sme renomovaní top špecialisti, ktorí dokážu od poisťovne vymôcť všetky vaše nároky. Viac ako 20-ročná prax v oblasti likvidácie poistných udalostí a vzdelanie v oblasti práva aj poisťovníctva sú zárukou toho, že k vašej spokojnosti vyriešime takmer všetko…..

Vďaka dlhoročnej praxi, ako aj detailným znalostiam interných postupov poisťovní a znalostiam postupov súdnych znalcov z odboru doprava cestná, ktoré dokážeme vhodne kombinovať s detailnými znalosťami poistného práva, ako aj praktickými skúsenosťami z množstva reálne vedených súdnych sporov voči poisťovniam  sú naše znalosti a schopnosti na najvyššej možnej úrovni. Tieto zručnosti sme pripravení použiť vo váš prospech a získať vám tak poistné plnenie od poisťovne na hornej hranici možností.

K nárokom, ktoré pri dopravnej nehode na strane poškodeného môžu vzniknúť, poskytujeme celú škálu všetkých možných služieb, nevynímajúc bezplatné poradenstvo či vedenie súdneho sporu voči poisťovni. Špecializujeme sa na nároky, ktoré vznikajú pri poistných udalostiach na motorových vozidlách z povinne zmluvného (PZP) či havarijného poistenia (Kasko). V prípade záujmu však dokážeme pomôcť aj vinníkom dopravných nehôd (napr. s nárokmi poisťovne na náhradu časti vyplatenej škody, ktorú poisťovňa žiada zaplatiť od poisteného) či pri riešení iných typov poistných udalostí (napr. škody na nehnuteľnostiach, zodpovednosť za škodu atď.)

Našim klientom dokážeme poskytnúť nielen komplexný a profesionálny, ale hlavne odborne vyhovujúci FULL servis a to pri uplatňovaní všetkých nárokov, ktoré pri dopravnej nehode môžu vzniknúť, pretože postavenie poškodených voči výrazne dominujúcim poisťovniam je značne v neprospech poškodených účastníkov dopravných nehôd. Bez primeraných odborných a právnych vedomostí je možné tento stav zvrátiť iba so silným partnerom a preto je firma Poistná udalosť s.r.o. pripravená postaviť sa na vašu stranu.

Počiatky firmy možno datovať do roku 2000, kedy majiteľ a konateľ firmy po 8-ročnom pôsobení v poisťovni (v pracovnej pozícii likvidátor poistných udalostí na oddelení likvidácie poistných udalostí) začal zabezpečovať opravy motorových vozidiel , náhradné vozidlá a administratívne doriešenie celej poistnej udalosti v poisťovni. Následne, v roku 2010, vytvoril plne profesionalizovanú spoločnosť vysokokvalifikovaných odborníkov na riešenie poistných udalostí.

Profesionálne a špičkové služby najvyššej možnej kvality vám prostredníctvom firmy Poistná udalosť s.r.o. poskytnú iba odborníci s dlhoročnou praxou a vysokoškolským vzdelaním v odbore PRÁVO a zároveň aj v odbore POISŤOVNÍCTVO. Na prvotriednej úrovni dokážeme komplexne zastrešiť všetky potreby poškodených, ohľadom výšky poistného plnenia dokážeme viesť s poisťovňou rovnocennú komunikáciu a vyrovnať tak nevyvážené a slabšie postavenie poškodeného voči výrazne dominujúcej poisťovni.