Nie každá poisťovňou vyhlásená totálna škoda je naozaj „totálka“! Voči „totálke“ sa viete úspešne brániť, resp. na totálnej škode vôbec nemusíte prerobiť! A dokonca ešte môžete mať požičané aj náhradné vozidlo! Ako je to vôbec možné?

Požičanie náhradného vozidla od nás nie je podmienené tým, že Vaše auto sa musí opravovať v servise. Náhradné vozidlo ako súčasť náhrady škody Vám vieme poskytnúť aj vtedy, ak sa škodu na vozidle rozhodnete neopravovať alebo máte na Vašom aute tzv. totálnu škodu. Viac o požičaní náhradného auta sa môžete dozvedieť v časti Náhradné vozidlo.

Tak masívne ako kedysi poisťovne odpočítavali tzv. amortizáciu, tak masívne v dnešnej dobe robia z poškodených vozidiel tzv. „totálky“. Poisťovne k tomu vedie to, že pri likvidácii udalosti formou totálnej škody vyplatia výrazne menej peňazí, ako tomu je pri preplatení opravy vozidla. Čo je však dôležité vedieť je to, že nie  každá  poisťovňou  vyhlásená  „totálka“  je  v  skutočnosti  naozaj  totálna  škoda. Voči takýmto záverom poisťovne sa dokážete úspešne brániť (ak viete ako na to). Navyše na totálnej škode – ak naozaj vznikla – nemusíte vôbec prerobiť.

Ak po nehode máte čo i len podozrenie, že poisťovňa by vašu škodu mohla likvidovať ako totálnu škodu ihneď nás kontaktujte. Nečakajte pokiaľ poisťovňa vaše vozidlo obhliadne či vyhlási za „totálku“, pretože čas hrá proti vám. Čím neskôr nás kontaktujete, tým zložitejšie riešenia musíme voliť pri snahe zvrátiť pre vás nepriaznivý stav riešenia veci. Nesprávnym postupom či nevedomosťou si vzhľadom na plynutie času môžete sami privodiť taký stav, kedy udalosť ani my nedokážeme zvrátiť späť do roviny, kedy sa vaše auto bude môcť opraviť a poisťovňa vám preplatí cenu opravy.

Ak vaše poškodené auto nemáte záujem opravovať a z rozličných dôvodov máte záujem na likvidácii udalosti formou totálnej škody neváhajte nás kontaktovať takisto. Riešenie poistnej udalosti je s nami pohodlnejšie a finančný efekt je takisto výhodnejší ako keď si totálnu škodu riešite sami. Prečo?

Pri totálnej škode sa dá zjednodušene povedať, že poisťovňa neplatí cenu opravy vášho auta, ale iba časť zostatkovej ceny vášho auta. Poisťovňa má samozrejme záujem, aby vyplatená časť zostatkovej ceny bola čo najmenšia a preto pri likvidácii udalosti z ceny vášho auta tesne pred nehodou odpočíta cenu použiteľných zvyškov vraku vášho auta a vám zaplatí iba rozdiel. Likvidácia formou totálnej škody je pre poisťovňu preto veľmi výhodná, pretože namiesto drahej opravy vám zaplatí iba určitú časť ceny vášho auta.

Pretože poisťovňa má prirodzený sklon plniť čo najmenej, tak navyše pri takejto forme poskytnutej náhrady škody vznikajú s poisťovňou často trenice ohľadom ceny vášho vozidla pred nehodou (ktorú poisťovňa tlačí čo najviac dole) či cenou použiteľných zvyškov vraku poškodeného vozidla (ktorú poisťovňa tlačí čo najviac hore) pretože poškodenému poisťovňa vyplatí iba rozdiel. Takýto spôsob zlikvidovania poistnej udalosti vyvoláva takmer vždy rozčarovanie na strane poškodeného a údiv z výšky vyplatenej náhrady škody. Preto aj tí poškodení, ktorým v zásade likvidácia poistnej udalosti formou totálnej škody z nejakých dôvodov vyhovuje, bývajú napokon často sklamaní a cítia sa doslova opakovane „okradnutí“ (prvý krát keď do vás nabúrajú a zničia vám funkčné auto a druhý krát keď vám za auto poisťovňa vinníka pošle náhradu škody).

S našou pomocou viete dosiahnuť to, že vôbec nemusíte mať totálnu škodu. Ak totálna škoda naozaj objektívne vznikla, tak všetky ocenenia zo strany poisťovne sú pri našej účasti korektnejšie. Objektívne posúdenie ceny vozidla pred nehodou či ceny vraku totiž nebýva zo strany poisťovne samozrejmosťou.

Spoločnosť Poistná udalosť s.r.o. vám vie pomôcť ak nechcete mať z auta „totálku“. Pomôcť vám vieme aj s tým, aby v prípade „totálky“ bola cena vášho vozidla pred nehodou stanovená objektívne (v takej výške akú auto pred nehodou naozaj malo). Pomôcť vám vieme aj s tým ako bez ďalších strát speňažiť vrak vášho poškodeného vozidla, príp. aj dodatočne vieme za určitých okolností posúdiť vhodnosť a rentabilitu jeho opravy aj napriek tomu, že prípad sa v poisťovni riešil ako totálna škoda. Ako však uvádzame, čas hrá proti vám a preto nás kontaktujte čo najskôr.

Vzhľadom na viac možností riešenia situácie pri totálnych škodách je vhodné daný prípad u nás čo najskôr BEZPLATNE konzultovať. Na váš konkrétny prípad vám poradíme najvýhodnejšie riešenie. Ak budete mať záujem, tak vám toto riešenie po dohode aj zrealizujeme.

Ak sa svoju totálnu škodu rozhodnete riešiť prostredníctvom spoločnosti Poistná udalosť s.r.o. spravidla dostanete výrazne vyššiu náhradu škody ako keď si „totálku“ riešite sami. Našim klientom sa okrem iného nestáva, že ocenenie ich vozidla bude podhodnotené a cena vraku vozidla naopak nadhodnotená. A to sú iba dva spôsoby ako poisťovňa dokáže docieliť výrazné zníženie vyplateného odškodnenia aj o niekoľko tisíc euro. Ak neviete na čo všetko treba dať pozor zverte riešenie svojej „totálky“ nám.

Využite ako súčasť náhrady škody naše náhradné vozidlo a BEZPLATNE sa poraďte čo robiť s vašou „totálkou“. Neváhajte a kontaktujte nás. Môžete tým iba získať a nič vás to nestojí.