Odmietla vám poisťovňa poskytnúť poistné plnenie? Napísala vám, že rozsah poškodenia vášho vozidla nekorešponduje s popisovaným priebehom nehodového deja? Alebo vám napísala nejaký iný dôvod odmietnutia plnenia? Alebo vám nenapísala vôbec nič a iba prestala komunikovať? Ešte nie je nič stratené.

Odmietnuté poistné plnenia je úplne bežná prax zo strany poisťovne. Každý prípad je však špecifický a preto je potrebná úvodná BEZPLATNÁ konzultácia k okolnostiam odmietnutia poistného plnenia zo strany poisťovne.

Neváhajte a kontaktujte nás ihneď. Možno vám pomôžeme. Môžete tým iba získať a telefonický hovor či e-mailová správa vás v zásade nič nestoja.