Pri škode na zdraví vzniká množstvo rôznych nárokov, ktoré je možné u vinníka, resp. v jeho poisťovni úspešne uplatňovať.

V lepšom prípade to začína stratou na zárobku z dôvodu práceneschopnosti či dokonca po skončení práceneschopnosti. Bolestné, náhrada škody za sťaženie spoločenského uplatnenia a rôzne iné……

V horšom prípade to končí náhradou nákladov na pohreb či nemajetkovou ujmou pre pozostalých po obetiach dopravných nehôd.

Uplatňujte si všetky svoje zákonné práva. Pomôžeme vám s tým. BEZPLATNÁ konzultácia je u nás úplná samozrejmosť.

Neváhajte a kontaktujte nás. Môžete tým iba získať a telefonický hovor či e-mailová správa vás v zásade nič nestoja.